ייצוג בעלי קרקע בעסקאות קומבינציה
ועסקאות ביצוע מול קבלנים/יזמים

אדמה בהכנה לקראת בנייה. משאית ודחפורים. ייצוג בעלי קרקע בעסקאות קומבינציה ועסקאות ביצוע מול קבלנים/יזמים

למשרד ניסיון רב שנים בייצוג של בעלי קרקע בעסקאות קומבינציה ועסקאות ביצוע, החל משלב קידום תוכניות במקרקעין והשבחתן, הסדרת היחסים בין בעלי הקרקע, ייצוג הבעלים מול יזמים, טיפול בכל היבטי המיסוי והיטל ההשבחה בקשר עם העסקה, טיפול בקבלת הביטחונות ובהסדרת היחסים מול הבנק המלווה, ליווי קבלת היחידות ואף טיפול במכירתן לצדדי ג'. באופן זה, ייצג משרדנו קבוצות גדולות של בעלי קרקעות בעסקאות קומבינציה וביצוע בכל רחבי הארץ.

צור קשר

אפשר למצוא אותנו גם

רח’ משה לוי 11 בית UMI ראשל”צ 7565