ליווי עסקאות בנייה

מנוף בשעת בין ערביים. ליווי עסקאות בנייה

המשרד מלווה עסקות בנייה בהיקפים ניכרים הן לאנשים פרטיים והן בדרך של ריכוז וטיפול בפרויקטים קבלניים, החל משלב הייזום ועריכת ההתקשרויות החוזיות לרכישת הקרקע, ליווי תוכנית המתאר והליכי אישורה במוסדות התכנון השונים, ובכללם; מנהל מקרקעי ישראל (לרבות העברת זכויות, היוון, הארכת חכירה, ביטול חכירה, הסדרת רישומים), לשכת רישום המקרקעין (לרבות ייעוץ והליכים מול רשם המקרקעין (טאבו) ומול המפקח על רישום בתים משותפים), הליכים מול חברות משכנות, הרשות המקומית, מוסדות התכנון והבניה וכדומה, ועד טיפול בליווי בנקאי לפרויקטים, ייעוץ וטיפול במשכנתאות בכל השלבים, עריכת התקשרויות חוזיות למכירה ורכישה של דירות ונכסים (הסכם מכר), העברת זכויות ורישום, פרצלציה, רישום והעברת הצמדות, רישום בית משותף בפנקס הבתים המשותפים, וייצוג בדיני המס מול רשויות המס השונות, הארציות (מס שבח, מס מכירה, מס רכוש, מס רכישה, מס הכנסה, מע"מ, מכס) והמקומיות (ארנונה, היטל השבחה, היטל פיתוח, וכדומה) וכן בכל ענייני מיסוי מקרקעין.

צור קשר

אפשר למצוא אותנו גם

רח’ משה לוי 11 בית UMI ראשל”צ 7565